About Us

Profile

PolarReal adviseert vastgoedpartijen over de optimalisatie van hun balansverhoudingen. We zijn gespecialiseerd in het structureren van de verhouding tussen schuld en vermogen. Onze dienstverlening is professioneel, onafhankelijk en van institutioneel niveau. Onze klanten zijn niet alleen ontwikkelaars van en beleggers in onroerend goed, maar ook de verschaffers van vreemd en eigen vermogen.
Gezamenlijk hebben we meer dan 50 jaar ervaring. We hebben geleerd dat de focus aan de linker- en rechterzijde van de balans fors af kan wijken. Hoewel beide zijden betrekking hebben op dezelfde onderwerpen worden ze toch vanuit een totaal ander perspectief geïnterpreteerd. De vereiste skillset daarbinnen wijkt ook af. Het resultaat is dan ook te vaak miscommunicatie, frustratie en sub-optimale financieringsstructuren.

Het team van PolarReal is uiterst bedreven in het overbruggen van deze kloof. Wij bieden professionele analyses, heldere presentatie, goede structurering van de deal en begeleiding tot en met het closen van een transactie. Omdat we starten met uitgebreide gegevensverzameling en toetsing kunnen we stellen dat onze bedrijfsplannen niet alleen grondig zijn, maar ook goed onderzocht en ondersteund door marktgegevens en bewijsmateriaal. Wij zijn er trots op om een ​​betrouwbare partner genoemd te worden door veel gerespecteerde partijen in de Europese vastgoed- en financiersectoren.

Waarom PolarReal

We leveren voor de klant optimale financieringsstructuren, beleggingsoplossingen en strategieën voor vermogensbeheer. Wij verzorgen een ​​kwalitatief hoogwaardige analyse die wordt ondersteund door:

  • een grondig inzicht in en begrip van de activa;
  • lokale en regionale markten.

Wanneer een financier of investeerder materiaal ontvangt met het PolarReal logo, moeten ze er op kunnen vertrouwen dat de inhoud betrouwbaar, realistisch, grondig gecontroleerd en correct is

Nog voordat we officieel zijn gecontracteerd voeren we een initiële high level analyse uit. Op basis daarvan bepalen en bespreken we mogelijke oplossingen met de klant.

Fase 1: Zodra we tot overeenstemming gekomen zijn beginnen we met het intensief verzamelen van gegevens. Op basis daarvan voeren we een gedetailleerde commerciële due diligence en analyse uit. De bevindingen daaruit structureren we zodanig dat we enerzijds de klant en anderzijds de potentiele financiers op de hoogte kunnen brengen van de resultaten. We verzorgen gedetailleerde maar gemakkelijk te begrijpen informatie memoranda (IM’s), business plannen en strategische prognoses.

Fase 2: Na het akkoord van de klant informeren we potentiële funders. Niet alle funders hebben dezelfde appetite qua risico, bevoorschotting en grootte van financiering. We benaderen dan ook uitsluitend de financiers waarvan we verwachten dat deze interesse zullen hebben. Nadat we hebben vernomen welke funders verder willen in het proces verzoeken we hen vertrouwelijkheidsverklaringen te tekenen.

Vervolgens krijgen deze funders toegang tot de data room met gedetailleerde informatie en het IM. Na nadere analyse zullen de funders willen komen tot het verstrekken van een term sheet. Met de klant bespreken we deze term sheets, waarna de klant een keuze maakt om tot exclusiviteit over te gaan met de funder waarvan het de verwachting is dat deze ook daadwerkelijk tot zaken wil en kan komen.

Fase 3: Nadat deze funder haar commitment heeft bevestigd begint het closing traject. De formele due diligence dient te worden uitgevoerd en de stukken dienen te worden opgemaakt. Vaak vindt er ook een herstructurering plaats, hetzij op aangeven van de klant, danwel omdat de financier een ‘ringfenced’ financiering wenst in een schone bv.

We spreken de taal van zowel vastgoedbezitters als de vermogensverschaffers. We inventariseren eisen en mogelijkheden van beide partijen en smeden een optimale oplossing. We zullen het onmogelijke nooit beloven, onze inschattingen zijn gebaseerd op een goede kennis van de mogelijkheden in de markt. De informatie die we verstrekken is concreet, goed onderzocht en goed uit te leggen. Wij streven naar oplossingen die haalbaar en duurzaam zijn voor alle betrokken partijen.

Informatie die door onze klanten, potentiële financiers en andere partners aan ons wordt verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Deze info wordt alleen ter beschikking gesteld aan partijen die betrokken zijn bij het specifieke project en die ons ervan hebben kunnen overtuigen, al dan niet door het tekenen van een integriteits- en vertrouwelijkheidsverklaring, dat zij vertrouwelijk met deze info om zullen gaan. Door ons verkregen informatie kan op een geanonimiseerde en geabstraheerde wijze worden gebruikt bij de haalbaarheidsanalyse van nieuwe voorstellen.

Authorised arranger for

     

Team Members

Norbert Jansen
Founder/CEO

Norbert heeft PolarReal opgericht in 2009. Hij heeft 25 jaar ervaring in het ontwikkelen en financieren van en het investeren in vastgoed. Bedrijfskundige en Econoom.

View Profile

Aron Kovacs
Director Capital Markets

Aron heeft zich in 2013 bij PolarReal aangesloten. Hij heeft 20 jaar ervaring op het gebied van asset management, financieel advies en vastgoedfinanciering. MBA London Business School.

View Profile

Teun Deckers
Senior Associate

Teun heeft zich in 2014 aangesloten bij PolarReal.
Hij heeft 12 jaar ervaring op het gebied van asset en transactie management, vastgoedbankieren en financieel advies.

View Profile

Pieter Rodermond
Regional Director

Pieter heeft zich in 2018 bij PolarReal aangesloten. Hij heeft 20 jaar ervaring in het financieren en ontwikkelen van vastgoed. Studeerde rechten aan de RU Leiden

View Profile

Services

Onze adviezen zijn altijd van hoge kwaliteit, onafhankelijk en professioneel. We willen adviezen geven waar we achter staan en waarvan we overtuigd zijn dat deze haalbaar zijn. We zoeken naar een optimale oplossing. Via goede samenwerking en dialoog combineren we eisen en mogelijkheden.

Sectors

Financiële Instituten

We helpen alle typen financiers bij het analyseren van de mogelijkheden van proposities. Aangezien we niet alleen kennis hebben van zowel de actief- als de passiefzijde maar ook de relevante spelers kennen zijn we in staat op effectieve wijze tot een optimale oplossing te komen.

Vastgoedbeleggers

Wij werken samen met zowel particuliere investeerders (High Net Worth Individuals) als vastgoedbedrijven en institutionele vastgoedeigenaren. Onze klanten zijn actief als belegger, ontwikkelaar en/of vermogensbeheerder. De diensten die wij aanbieden bestaan uit het arrangeren van vastgoedfinanciering, risicokapitaal, vermogensbeheerstrategieën, strategisch en herstructureringsadvies. We kunnen onze klanten vertegenwoordigen in onderhandelingen met bestaande en nieuwe financiers, beleggers, kopers en verkopers. Onze opdrachten variëren van één enkel pand tot een portefeuille of een vastgoedonderneming.

Ondernemingen en bedrijven

Voor ondernemingen is vastgoed een middel, geen doel. Voor hen is vastgoed een (klein) onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Tegelijkertijd kan het variëren van een enkel kantoor tot een groot aantal kantoor-, winkel- en logistieke locaties. Als het vastgoed niet tot de kernactiviteiten behoort is het zaak dit deel te optimaliseren. Sub-optimalisatie leidt tot onnodige kosten en onzichtbare waarde. Wij helpen deze bedrijven de kosten te verlagen en de waarde helder te maken, hetgeen kan leiden tot een heroriëntatie op vastgoedgebied.

Projects & Clients

Underwriting

Internationale investeerders en opkopers van leningen hebben we geholpen bij het analyseren en evalueren van transacties. Het betrof zowel leningen als portfolio’s, in grootte variërend van €50m tot €2mld.

Mediation & Hestructurering

Daar waar onenigheid is ontstaan tussen bank en klant hebben we, middels uitgebreide analyses en heldere rapportages, geholpen duidelijkheid te verschaffen. Dit heeft geleid tot hersteld vertrouwen.

Debt Advisory

(Inter)nationale klanten hebben we geholpen om projecten en / of portfolio’s te (her)financieren. Daarbij ging om zowel beleggings- als (conversie)projecten en portefeuilles. De grootte varieerde van €5m tot €100m.

Overbruggingsfinanciering

Waar snelheid essentieel was hebben we projecten (tijdelijk) ondergebracht bij gespecialiseerde (inter)nationale financiers. Het snel en adequaat verzamelen, analyseren en verstrekken van gegevens was telkens een vereiste voor succes.

More projects

Contact

General Office Amsterdam | Baxter Building, Muiderstraat 1, 1011 PZ Amsterdam | T. +31 20 5792 117 Office Zeist | Villa Mooi Zeist, Utrechtseweg 9, 3707 HA Zeist | T. +31 30 2120 289 Office@polarreal.nl

Norbert Jansen M. +31 653 861 119 E. norbert.jansen@polarreal.nl

Aron Kovacs M. +31 652 594 007 E. aron.kovacs@polarreal.nl

Pieter Rodermond M. +31 646 138 742 E. pieter.rodermond@polarreal.nl

Teun Deckers M. +31 646 035 135 E. teun.deckers@polarreal.nl